آگهی استخدام کارشناس فنی در شرکت توزیع کود وسموم کشاورزی در مشهد


آگهی استخدام کارشناس فنی در شرکت توزیع کود وسموم کشاورزی در مشهدکندو آگهی استخدام کارشناس فنی در شرکت توزیع کود وسموم کشاورزی در مشهد کندوآگهی استخدام کارشناس فنی در شرکت توزیع کود وسموم کشاورزی در مشهد

آگهی دعوت مجمع عمومی – كانون بازنشستگان دانشگاه آزاد اسلامى مشهد


آگهی دعوت مجمع عمومی – كانون بازنشستگان دانشگاه آزاد اسلامى مشهد بدینوسیله پیرو موافقت کمیسیون . ماده 10 قانون فعالیت احزاب و جمعیتها با تاسیس کانون صنفی بازنشستگان هیات علمی و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی مشهد از بازنشستگان محترم دعوت می شود با در دست داشتن حکم بازنشستگی خود در مجمع عمومی کانون فوق که Read More