آگهی دعوت به همکاری دانشگاه صنعتی سهند


آگهی دعوت به همکاری دانشگاه صنعتی سهنددانشگاه صنعتی سهند از افراد بومی شهرستان تبریز ، اسکو و حومه به یک نفر کارشناس برای دانشکده مهندسی پزشکی و یک نفر کارشناس برای دانشکده مهندسی نفت و گاز و یک نفر کارشناس برای مرکز مشاوره دانشجویی با شرایط ذیل بصورت تمام وقت نیاز دارد علاقمندان جهت کسب Read More

آگهی استخدام برنامه نویس در گروه صنعتی پلیمر بوشهر واقع در استان تهران


آگهی استخدام برنامه نویس در گروه صنعتی پلیمر بوشهر واقع در استان تهرانآگهی استخدام برنامه نویس در گروه صنعتی پلیمر بوشهر واقع در استان تهران آگهی استخدام برنامه نویس در گروه صنعتی پلیمر بوشهر واقع در استان تهران گروه صنعتی پلیمر بوشهر در نظر دارد جهت تکمیل کادر فنی و تخصصی خود در زمینه پیاده Read More