آگهی استخدام شرکت ساختمانی اسکان ایران


  شرکت ساختمانی اسکان ایران جهت تکمیل کادر اداری خود در تهران از افراد مجرب در زمینه مدیر امور اداری و رئیس امور حقوقی و قراردادها دعوت به همکاری می نماید. ارسال رزومه به فکس: ۸۸۶۵۹۸۸۵ آدرس الکترونیکی: www.esknirn.comاستخدام