فراخوان رجا برای آزمون دوره آموزش رئیس قطار مسافری


فراخوان رجا برای آزمون دوره آموزش رئیس قطار مسافری شرکت حمل و نقل ریلی رجا در نظر دارد نسبت به برگزاری آزمون ورود به دوره آموزش رئیس قطار مسافری مطابق شرایط و ضوابط عمومی و اختصاصی این شرکت اقدام کند. مدیرکل امور اداری و منابع انسانی شرکت رجا با اعلام این خبر گفت: متقاضیان می‌بایست Read More