استخدام آژانس مسافرتی پیر امید گشت


  حسابدار و مدیرمالی مسلط به سیستم سماءپرداز جهت همکاری در آژانس مسافرتی پیر امید گشت واقع در تهران استخدام می نماییم. تلفن: ۰۹۱۲۲۴۸۲۰۶۱- ۸۸۵۲۲۷۲۳استخدام