ماموریت اصلی ما ترویج فرهنگ دفاع مقدس و نشر آن است / تاکید بر نخبه پروری ایثارگران


ماموریت اصلی ما ترویج فرهنگ دفاع مقدس و نشر آن است / تاکید بر نخبه پروری ایثارگران مدیرکل امور شاهد و ایثارگران دانشگاه آزاد اسلامی در واحد مشهد : ماموریت اصلی ما ترویج فرهنگ دفاع مقدس و نشر آن است / تاکید بر نخبه پروری ایثارگران مدیر کل امور شاهد و ایثارگران دانشگاه آزاد اسلامی Read More

تمامی پذیرش های تا مهر 95 و قبل از آن در دانشگاه آزاد اسلامی از سوی وزارت علوم تایید شده است


تمامی پذیرش های تا مهر 95 و قبل از آن در دانشگاه آزاد اسلامی از سوی وزارت علوم تایید شده است دکتر میرزاده عنوان کرد:تمامی پذیرش های تا مهر 95 و قبل از آن در  دانشگاه آزاد اسلامی از سوی وزارت علوم تایید شده استرییس دانشگاه آزاد اسلامی در دهمین جلسه هیات امنای استان سمنان Read More