زمان و مکان برگزاری آزمون پذیرش دانش آموز رشته بهیاری در هنرستان بهیاری چابهار


زمان و مکان برگزاری آزمون پذیرش دانش آموز رشته بهیاری در هنرستان بهیاری چابهارطلاعیه زمان و مکان برگزاری آزمون پذیرش دانش آموز رشته بهیاری در هنرستان بهیاری چابهار زمان برگزاری آزمون : روز جمعه مورخ   ۹۶/۰۷/۱۴               ساعت : ۹ صبح حضور داوطلبان یک ساعت قبل از برگزاری آزمون الزامی می باشد به همراه داشتن کارت Read More

استخدامی استخدام کار آموز گرافیک (رایگان)


استخدامی استخدام کار آموز گرافیک (رایگان)استخدام دهوند استخدامی استخدام کار آموز گرافیک (رایگان) استخدام دهونداستخدامی استخدام کار آموز گرافیک (رایگان) شهرداری