معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی واحد مشهد عضو شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی شد


معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی واحد مشهد عضو شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی شد  از سوی دکتر رهبر: دکتر رضا بهاری کاشانی معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی واحد مشهد  به عنوان یکی از  اعضای شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی منصوب شد.رئیس دانشگاه آزاد اسلامی طی احکامی جداگانه‌ای رئیس، دبیر و Read More

استخدام آموزش و پرورش 96 (نتایج اعلام شد)


استخدام آموزش و پرورش 96 (نتایج اعلام شد)ایران استخدام استخدام آموزش و پرورش 96 (نتایج اعلام شد) ایران استخداماستخدام آموزش و پرورش 96 (نتایج اعلام شد)