برگزاری کارگاه آموزشی در دانشکده علوم پایه


برگزاری کارگاه آموزشی در دانشکده علوم پایه پژوهشگاه شاخص پژوه کارگاه آموزشی برگزار می کند محورهای این کارگاه: دستاوردها و پتانسیل های کمربند های سبز شهری و کشاورزی شهری و روند چشم انداز سازی درخصوص کشاورزی شهری در مشهد زمان : سه شنبه 7 دی ماه مکان: دانشکده علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی مشهد،خیابان راهنمایی،نبش Read More