کارگاه آموزشی حقوق ارتباطات به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد برگزار می شود


فردا ساعت 9 صبح  : کارگاه آموزشی حقوق ارتباطات به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد برگزار می شود مدیر روابط عمومی  دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی  از برگزاری کارگاه آموزشی حقوق ارتباطات ” دانستنی های عمومی حقوق و جزا در حوزه روابط عمومی و رسانه”  فردا یکشنبه چهارم بهمن ماه  در دانشگاه آزاد اسلامی مشهد Read More