کارگاه آموزشی حقوق ارتباطات به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد برگزار شد


کارگاه آموزشی حقوق ارتباطات به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد برگزار شد کارگاه آموزشی حقوق ارتباطات  با عنوان ” دانستنی های عمومی حقوق و جزا در حوزه روابط عمومی و رسانه”  صبح امروز با حضور  مدیران ، کارشناسان و فعالان عرصه روابط عمومی و رسانه و خبرنگاران استان در دانشگاه آزاد اسلامی مشهد برگزار شد Read More