اولین مرکز آموزشی و پژوهشی ورزش و سلامت افتتاح شد


اولین مرکز آموزشی و پژوهشی ورزش و سلامت افتتاح شد با حضور معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی :   اولین مرکز آموزشی و پژوهشی ورزش و سلامت افتتاح شد اولین مرکز آموزشی و پژوهشی ورزش و سلامت استان خراسان رضوی با حضور دکتر ابراهیم واشقانی فراهانی Read More