استخدام آقا جهت انجام امور اداری و گمرکی


  به یک نفر آقا با مدرک حداقل دیپلم جهت انجام امور اداری و گمرکی در شرکت بازرگانی واقع در بندرعباس نیازمندیم. محدوده میدان یادبود تلفن: ۰۹۱۷۰۷۶۰۰۸۱استخدام جدید