آغاز تكميل ثبت نام پذيرفته شدگان رشته های بدون آزمون دانشگاه ازاد اسلامی مشهد + زمان ومكان


آغاز تكميل ثبت نام پذيرفته شدگان رشته های بدون آزمون دانشگاه ازاد اسلامی مشهد + زمان ومكان امروز سه شنبه دوم شهريورماه آغاز شد :  تكميل ثبت نام پذيرفته شدگان رشته های بدون آزمون نيمسال دوم 96-95 دانشگاه ازاد اسلامی مشهد + زمان ومكان  تكميل ثبت نام پذيرفته شدگان رشته های بدون آزمون سال 1395 Read More