آغاز ثبت‌نام رشته‌های بدون‌آزمون کارشناسی پیوسته دانشگاه آزاد اسلامی از امروز


آغاز ثبت‌نام رشته‌های بدون‌آزمون کارشناسی پیوسته دانشگاه آزاد اسلامی از امروز آغاز ثبت‌نام رشته‌های بدون‌آزمون کارشناسی پیوسته دانشگاه آزاد اسلامی از امروزمرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی آخرین جزئبات ثبت‌نام در رشته‌های بدون آزمون کارشناسی پیوسته این دانشگاه را اعلام کرد. آغاز ثبت‌نام رشته‌های بدون‌آزمون کارشناسی پیوسته دانشگاه آزاد اسلامی از امروز آغاز ثبت‌نام Read More

آغاز انتخاب رشته های با آزمون دانشگاه آزاد اسلامی از امروز


آغاز انتخاب رشته های با آزمون دانشگاه آزاد اسلامی از امروز آغاز انتخاب رشته های با آزمون دانشگاه آزاد اسلامی از امروز يكشنبه 31 مردادماه سخنگوی دانشگاه آزاد اسلامی خبرداد : آغاز انتخاب رشته های با آزمون این دانشگاه از امروز یکشنبه 31 مرداد   آغاز انتخاب رشته های با آزمون دانشگاه آزاد اسلامی از Read More