آشنایی رشته کارشناسی تکنولوژی پزشکی هسته ای


آشنایی رشته کارشناسی تکنولوژی پزشکی هسته ایآشنایی رشته کارشناسی تکنولوژی پزشکی هسته ای پزشکی هسته‌ای (Nucler Medicine) حوزه ای میان رشته ای (ناشی از تلفیق دانش، روش و تجارب دو یا چند حوزه علمی و تخصصی) و برخاسته از رشته های تصویربرداری پزشکی، فیزیک پزشکی و پرتونگاری مولکولی است که از خواص هسته‌ای مواد (مثل Read More