آشنایی با اشتغالزایی در فضای مجازی


آشنایی با اشتغالزایی در فضای مجازیاشتغالزایی در فضای مجازی کسب‌وکار اینترنتی به کسب‌وکاری گفته می‌شود که از طریق اینترنت صورت بگیرد یعنی منشا و منبع درآمدی آن به وسیله اینترنت باشد. این روزها پیشرفت جوامع و رشد تکنولوژی به‌مرور باعث شده که مردم برای انجام امور خود به فکر راه‌های بهتر و سریع‌تری برای تامین Read More