اگر آزمون استخدامی نفت اصلاح نشود؛ کمیسیون انرژی ورود خواهد کرد


اگر آزمون استخدامی نفت اصلاح نشود؛ کمیسیون انرژی ورود خواهد کرددر پی اعتراضات گسترده مردم و نمایندگان مجلس به شرایط آزمون استخدامی نفت، فریدون حسنوند گفت: درباره استخدام‌هایی که از قبل در شرکت نفت انجام گرفته، آزمون‌هایی که در آن افرادی پذیرفته شده‌اند و آزمون جدید استخدامی وزارت نفت، جلسات متعددی با وزیر نفت برگزار Read More