استخدام وزارت صنایع و معادن سال ۹۶ (اطلاعیه کارت آزمون)


استخدام وزارت صنایع و معادن سال ۹۶ (اطلاعیه کارت آزمون)استخدام وزارت صنایع و معادن     خبر ۲۲ مرداد ۹۶ – اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره‌ تاریخ پرینت کارت و زمان‌ برگزاری چهارمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی کشور در سال ۱۳۹۶ ضمن آرزوی موفقیت برای داوطلبانی که در چهارمین آزمون استخدامی متمرکز Read More