دانشگاه آزاد اسلامی در حوزه علوم پزشکی هیات علمی جذب می کند


دانشگاه آزاد اسلامی در حوزه علوم پزشکی هیات علمی جذب می کند معاون علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به انتشار فراخوان جذب هیات علمی این دانشگاه از 19 دی‌ماه گفت: متقاضیان باید  با مراجعه به سامانه جذب هیات علمی علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی به آدرسjazb.med.iau.ir  ثبت نام کنند. پرس نیوز میهن دانلود