دانشگاه آزاد اسلامی مشهد موفق به کسب رتبه برتر اقامه نماز استان شد/ تقدیر استاندار خراسان رضوی از دکتر ملک نژاد


دانشگاه آزاد اسلامی مشهد موفق به کسب رتبه برتر اقامه نماز استان شد/ تقدیر استاندار خراسان رضوی از دکتر ملک نژاد برای پنجمین سال متوالی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد موفق به کسب رتبه برتر اقامه نماز استان  شد/ تقدیر استاندار خراسان رضوی از دکتر ملک نژاد ستاد اقامه نماز دانشگاه آزاد اسلامی مشهد برای پنجمین Read More