دانشگاه آزاد اسلامی مشهد و شهرداری منطقه ثامن مشهد تفاهم نامه همکاری امضا كردند


دانشگاه آزاد اسلامی مشهد و شهرداری منطقه ثامن مشهد تفاهم نامه همکاری امضا كردند  دانشگاه آزاد اسلامي مشهد و شهرداری منطقه ثامن وشرکت عمران و مسکن سازان ثامن مشهد تفاهم نامه همکاری امضا كردند تفاهم نامه به منظور برقراری ارتباط منظم و سازمان یافته و بهره گیری از توانمندیهای علمی، تحقیقاتی، پژوهشی، مشاوره ای و فناوری Read More

دانشگاه آزاد اسلامي مشهد و بنیاد تعاون زندانیان خراسان رضوی تفاهم نامه همکاری امضا كردند


دانشگاه آزاد اسلامي مشهد و بنیاد تعاون زندانیان خراسان رضوی تفاهم نامه همکاری امضا كردند دانشگاه آزاد اسلامي مشهد و بنیاد تعاون زندانیان خراسان رضوی تفاهم نامه همکاری امضا كردند تفاهم نامه مشاوره و نظارت علمی، تحقيقاتي، فنی و اجرایی در تهیه و اجرای طرح های تولیدی، کارآفرینی و سرمایه گذاری میان دانشگاه آزاد اسلامی مشهد Read More