آمادگی دانشگاه آزاد اسلامی برای بورسیه دانشجویان شاهد و ایثارگر ممتاز دوره دکتری


دکتر میرزاده در اولین همایش تجلیل از دانشجویان شاهد و ایثارگر عنوان کرد:آمادگی دانشگاه آزاد اسلامی برای بورسیه دانشجویان شاهد و ایثارگر ممتاز دوره دکتری/جمهوری اسلامی رزق و روزی شهدای زنده انقلاب است که مانند صدقه جاریه روز به روز قدرتمندتر می شوددکتر میرزاده در اولین همایش تجلیل از دانشجویان شاهد و ایثارگر ممتاز دوره Read More