دانشگاه آزاد اسلامی مشهد رتبه دوازدهم، یکصد دانشگاه برتر ایران شد


دانشگاه آزاد اسلامی مشهد رتبه دوازدهم، یکصد دانشگاه برتر ایران شد نخستین رتبه‌بندی وب‌سایت‌های دانشگاهی جهان در 2018 منتشر شدحضور 22 واحد دانشگاه آزاد اسلامی در میان یکصد دانشگاه برتر ایران/  دانشگاه آزاد اسلامی مشهد رتبه دوازدهم، یکصد دانشگاه برتر ایران را کسب کرد  دانشگاه آزاد اسلامي مشهد بر اساس نسخه اولیه رتبه بندی وبومتریکس Read More