تصمیم دانشگاه آزاد اسلامی درباره انتقال دانشجویان دختر ارزشمند است


تصمیم دانشگاه آزاد اسلامی درباره انتقال دانشجویان دختر ارزشمند است وزیر علوم:تصمیم دانشگاه آزاد اسلامی درباره انتقال دانشجویان دختر ارزشمند استوزیر علوم گفت: توصیه می‌کنم همه دانشگاه‌ها تسهیلاتی را برای انتقال دانشجویان دختر پذیرفته شده در غیر محل زندگی خود به دانشگاه محل زندگی خود، فراهم کنند. تصمیم دانشگاه آزاد اسلامی درباره انتقال دانشجویان دختر Read More

دانشگاه آزاد خراسان رضوی در ارائه رشته های کارشناسی ارشد و دکتری پیشتاز است


دانشگاه آزاد خراسان رضوی در ارائه رشته های کارشناسی ارشد و دکتری پیشتاز است دکتر شیخ الاسلامی در جلسه ی شبکه جامع دانشگاه های استان خراسان رضوی تاکید بر پژوهش و فناوری و اشتغال در دانشگاهها/ دانشگاه آزاد خراسان رضوی در ارائه رشته های کارشناسی ارشد و دکتری پیشتاز است هیجدهمین جلسه ی شبکه جامع Read More

دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی آماده جذب300 عضو هیات علمی در فراخوان‌های جدید است


دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی آماده جذب300 عضو هیات علمی در فراخوان‌های جدید است دکترشیخ‌الاسلامی :دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی آماده جذب300 عضو هیات علمی در فراخوان‌های جدید است/ تلاش برای جذب بیشتر دانشجوی خارجیرئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان خراسان رضوی عنوان کرد که حدود 100 عضو هیات علمی در فراخوان‌هایی که دو سال گذشته Read More