امروز؛ آخرین مهلت ثبت‌نام نقل و انتقال دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی/ اعلام نتایج 7 بهمن


امروز؛ آخرین مهلت ثبت‌نام نقل و انتقال دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی/ اعلام نتایج 7 بهمن  امروز؛ آخرین مهلت ثبت‌نام نقل و انتقال دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی/ اعلام نتایج 7 بهمنثبت نام برای نقل و انتقال و میهمانی دانشگاه آزاد اسلامی امروز (20 دی) پایان می یابد. امروز؛ آخرین مهلت ثبت‌نام نقل و انتقال دانشجویان دانشگاه Read More