استخدام شرکت مهندسی آبانگان صنعت


  شرکت مهندسی آبانگان صنعت در تهران به یکنفر مسئول دفتر خانم مسلط به کلیه امور دفتری با حداقل ۵ سال سابقه کار نیازمند است. ایمیل: resume@bngnsnt.com فکس: ۸۸۵۵۷۶۵۰استخدامی