واحد مشهد ، رتبه دوم اسکان نوروزی دانشگاههای آزاد اسلامی را کسب کرد


دانشگاه آزاد اسلامي مشهد رتبه دوم  اسکان نوروزی دانشگاههای آزاد اسلامی را کسب کرد.ستاد اسكان نوروزي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد موفق به كسب رتبه دوم  ستاد اسکان نوروزی دانشگاههای آزاد اسلامی در سال 94 شد . اخبر جهان دانلود فیلم خارجی