فراخوان رجا برای آزمون دوره آموزش رئیس قطار مسافری


فراخوان رجا برای آزمون دوره آموزش رئیس قطار مسافری

شرکت حمل و نقل ریلی رجا در نظر دارد نسبت به برگزاری آزمون ورود به دوره آموزش رئیس قطار مسافری مطابق شرایط و ضوابط عمومی و اختصاصی این شرکت اقدام کند.

مدیرکل امور اداری و منابع انسانی شرکت رجا با اعلام این خبر گفت: متقاضیان می‌بایست برای ورود به دوره ۱۵ آموزش رئیس قطار مسافری، از تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۴لغایت ۱۳۹۸/۱۰/۳۰به قسمت فراخوان در سایت رجا به نشانی www.raja.ir مراجعه کرده و ضمن مطالعه دقیق شرایط و ضوابط تعیین شده، با ورود به قسمت ثبت نام و بارگذاری مدارک مربوطه، درخواست خود را ثبت کنند.

علیرضا عجمیان افزود: پس از ثبت نام و بارگذاری مدارک توسط متقاضی، مدارک داوطلبان بررسی شده و برای افراد واجد شرایط کارت شرکت در آزمون صادر می‌شود.

مدیرکل امور اداری و منابع انسانی رجا در ادامه از داوطلبان خواست قبل از ثبت نام در آزمون، از کامل بودن مدارک و تطبیق شرایط خود با شرایط عمومی و اختصاصی اعلام شده اطمینان پیدا کنند.

وی تاکید کرد: شرکت حمل و نقل ریلی رجا از پذیرش داوطلبان دارای نقص مدرک یا دارای تناقض با شرایط ذکر شده در آگهی معذور است و در صورت عدم تطابق مدارک با شرایط اعلامی، مسوولیت آن بر عهده داوطلب است.