استخدام حق‌ التدریس مراکز آموزش عالی غیردولتی در سال 98


فراخوان دعوت به همکاری متقاضیان حق‌التدریس مراکز آموزش عالی غیردولتی سال 98 –

با استعانت از درگاه خداوند متعال، دانشگاه علمی کاربردی به منظور تامین مدرسان آموزشی علمی کاربردی تحت نظارت دانشگاه در سراسر کشور از بین افراد متخصص، مجرب، بومی و ساکن واجد شرایط هر استان در رشته های مورد نیاز براساس شرایط مندرج در متن این فراخوان دعوت به ثبت نام می نماید.
علاقمندان واجد شرایط، برای کسب اطلاع از عناوین رشته های تحصیلی مورد نیاز و سایر شرایط شرمت در این فراخوان می توانند از تاریخ 98/10/08 لغایت 98/10/21 به سامانه جذب و مدرسان مراجعه و پس از مطالعه دقیق مفاد متن فراخوان حاضر نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.
ملاک ثبت نام در فراخوان تکمیل فرم های سامانه، پرداخت وجه اولیه ثبت انم و اخذ کدرهگیری از سامانه جامع جذب و مدرسان می باشد.
بدیهی است ثبت نام در سامانه هیچگونه حقی را برای بکارگیری به صورت حق التدریس برای متقاضیان ایجاد نمی کند بلکه پس از طی شدن فرایند جذب و تایید نهایی صلاحیت علمی و عملی متقاضیان توسط هیات اجرایی جذب دانشگاه، کد مدرسی به عنوان مجوز تدریس در مراکز آموزشعلمی کاربردی غیردولتی تحت نظارت دانشگاه جامع علمی کاربردی صادر می گردد.
پس از دریافت کد مدرسی، تدریس مدرس مستلزم پذیرش و اعلام نیاز مراکز آموزش علمی کاربردی است و دانشگاه هیچگونه تعهدی در این مورد ندارد.