آگهی جذب نيروی امريه در بنیاد ملی نخبگان


بنیاد ملی نخبگان در نظر دارد بر اساس مجوز ستاد کل نیروهای مسلح و با هدف تقویت نیروی انسانی کارشناسی و بازطراحی سامانه ها و سیستم های نرم افزاری خود، نسبت به جذب تعدادی نیروی امریه در ستاد بنیاد (تهران) از بین دانش آموختگان مقطع کارشناسی ارشد و مشمول خدمت نظام وظیفه در چند رشته به شرح زیر و از طریق بررسی رزومه و انجام مصاحبه اقدام نماید:

> رشته های مورد نیاز

مهندسی کامپیوتر

مهندسی فناوری اطلاعات

مهندسی صنایع

مهارت های مورد نیاز

آشنایی با مفاهیم پایگاه داده و تسلط بر MYSQL

آشنایی با کامپیوتر و الگوریتم و محاسبات

آشنایی با زبان کوئری نویسی

آشنایی با کدنویسی به زبان های جاوا و جاوا اسکریپت

آشنایی با سیستم های فرایندساز (BPMS)

توانمندی حل مسایل و تحلیل فرایندهای کسب و کار

> شرایط عمومی متقاضیان

متقاضیان باید دارای یکی از شرایط زیر باشند:

خانواده ایثارگران

ایتام

متاهل

معاف از رزم

تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی

بورسیه سازمان مربوط

خدمت در مناطق محروم ضریب 5 و بالاتر

نخبگان، استعدادهای برتر، قاریان قران، حافظان قران

> شرایط اختصاصی

مقطع تحصیلی، حداقل کارشناسی ارشد

دانش آموختگان دکتری در تمام رشته های تحصیلی دانشگاههای داخل و خارج (مورد تایید وزارت علوم)

دانش آموختگان دوره های ارشد دانشگاههای داخل و خارج (مورد تایید وزارت علوم)

یکی از مقاطع تحصیلی دانش آموختگان داخل باید در دانشگاه دولتی بوده باشد

عدم غیبت در اخذ برگه آماده به خدمت

داشتن حداقل معدل 16 در مقطع کارشناسی ارشد

بومی استان مربوطه بودن (محل تولد با استان مورد تقاضا یکی باشد و یا حداقل 5 سال از سنوات تحصیلی ابتدایی تا دانشگاهی را به صورت پیوسته در استان مورد تقاضا طی نموده باشد).

خویشاوند درجه یک کارکنان معاونت توسعه مدیریت و منابع و یا بنیاد ملی نخبگان نباشد.

مدارک مورد نیاز متقاضی در زمان درخواست:

تکمیل و ارایه فرم درخواست خدمت نظام وظیفه

تصویر صفحات شناسنامه

تصویر کارت ملی

تصویر آخرین مدرک تحصیلی

سه قطعه عکس پرسنلی جدید

دارک دال بر بومی بودن

مدارک دال بر ایثارگری (در صورت ایثارگری)

متقاضیان در صورت برخورداری از شرایط عمومی و اختصاصی بنیاد می توانند رزومه خود را جهت اقدامات بعدی به نشانی الکترونیک tosea@bmn.ir ارسال نمایند.