یک مسئول کشوری: ۲۰ درصد از پست های وزارت جهاد کشاورزی خالی است


یک مسئول کشوری: ۲۰ درصد از پست های وزارت جهاد کشاورزی خالی است
ابوالقاسم ورداسبی روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: سالانه چهار هزار تا پنج هزار نفر نیروی انسانی از وزارت جهاد کشاورزی بازنشسته می شوند و بر اساس برآوردهای انجام شده، طی سه سال باید ۱۸ تا ۱۹ هزار نفر نیروی انسانی در این وزارتخانه جذب شود. ورداسبی افزود: جذب این […]

یک مسئول کشوری: ۲۰ درصد از پست های وزارت جهاد کشاورزی خالی است

ابوالقاسم ورداسبی روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: سالانه چهار هزار تا پنج هزار نفر نیروی انسانی از وزارت جهاد کشاورزی بازنشسته می شوند و بر اساس برآوردهای انجام شده، طی سه سال باید ۱۸ تا ۱۹ هزار نفر نیروی انسانی در این وزارتخانه جذب شود. ورداسبی افزود: جذب این […]
یک مسئول کشوری: ۲۰ درصد از پست های وزارت جهاد کشاورزی خالی است