گزارش تصویری-ديدار رياست محترم دانشگاه آزاد استان و هيات همراه با خانواده گرانقدر ايثارگران دانشگاه آزاد اسلامي مشهد به مناسبت دهه پربركت فجر انقلاب اسلامي


گزارش تصویری-ديدار رياست محترم دانشگاه آزاد استان و هيات همراه با خانواده گرانقدر ايثارگران دانشگاه آزاد اسلامي مشهد به مناسبت دهه پربركت فجر انقلاب اسلامي

گزارش تصویری-ديدار رياست محترم دانشگاه آزاد استان و هيات همراه با خانواده گرانقدر ايثارگران دانشگاه آزاد اسلامي مشهد به مناسبت دهه پربركت فجر انقلاب اسلامي

گزارش تصویری-ديدار رياست محترم دانشگاه آزاد استان و هيات همراه با خانواده گرانقدر ايثارگران دانشگاه آزاد اسلامي مشهد به مناسبت دهه پربركت فجر انقلاب اسلامي