گزارش تصويري-برگزارى مراسم تودیع و معارفه رئيس دانشكده فني مهندسي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد و رييس مركز آموزشي و فرهنگي سما مشهد


کرمان نیوز

مرجع توریسم