گزارش تصويري- افتتاح دفتر بسیج دانشجویی شهید حججی خوابگاه خواهران دانشگاه ازاد اسلامی مشهد با حضور ریاست دانشگاه ازاد استان و مسول بسیج دانشجویی خراسان رضوی در دهه فجر انقلاب اسلامي


گزارش تصويري- افتتاح دفتر بسیج دانشجویی شهید حججی خوابگاه خواهران دانشگاه ازاد اسلامی مشهد با حضور ریاست دانشگاه ازاد استان و مسول بسیج دانشجویی خراسان رضوی در دهه فجر انقلاب اسلامي

گزارش تصويري- افتتاح دفتر بسیج دانشجویی شهید حججی خوابگاه خواهران دانشگاه ازاد اسلامی مشهد با حضور ریاست دانشگاه ازاد استان و مسول بسیج دانشجویی خراسان رضوی در دهه فجر انقلاب اسلامي

گزارش تصويري- افتتاح دفتر بسیج دانشجویی شهید حججی خوابگاه خواهران دانشگاه ازاد اسلامی مشهد با حضور ریاست دانشگاه ازاد استان و مسول بسیج دانشجویی خراسان رضوی در دهه فجر انقلاب اسلامي