پیام تسلیت دکتر ولایتی به خانواده قربانیان زلزله غرب کشور


پیام تسلیت دکتر ولایتی به خانواده قربانیان زلزله غرب کشور

پیام تسلیت دکتر ولایتی به خانواده قربانیان زلزله غرب کشور
رئیس هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاداسلامی، با انتشار تصویری از حادثه زلزله غرب کشور در صفحه اینستاگرام خود، جان باختن تعدادی از هموطنان را تسلیت گفت.

پیام تسلیت دکتر ولایتی به خانواده قربانیان زلزله غرب کشور

پیام تسلیت دکتر ولایتی به خانواده قربانیان زلزله غرب کشور
رئیس هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاداسلامی، با انتشار تصویری از حادثه زلزله غرب کشور در صفحه اینستاگرام خود، جان باختن تعدادی از هموطنان را تسلیت گفت.

پیام تسلیت دکتر ولایتی به خانواده قربانیان زلزله غرب کشور