معرفى برترين هاى بيست و يكمين دوره مسابقات شفاهى قرآن و عترت دانشگاه آزاد اسلامى مشهد


معرفى برترين هاى بيست و يكمين دوره مسابقات شفاهى قرآن و عترت دانشگاه آزاد اسلامى مشهد

برترين هاي بيست و يكمين دوره مسابقات شفاهي قرآن و عترت دانشگاه آزاد اسلامي مشهد معرفي شدند
برترين هاي بيست و يكمين دوره مسابقات شفاهي قرآن و عترت دانشگاه آزاد اسلامي مشهد در سه بخش دانشجويان ، اساتيد و كاركنان معرفي شدند .
 اين مسابقات طي روزهاي  12 و 13 دي ماه سال گذشته  برگزار شد . براي رويت اينجا  href=”http://pr.mshdiau.ac.ir/images/stories/msg24.docx”>كليك نمائيد

معرفى برترين هاى بيست و يكمين دوره مسابقات شفاهى قرآن و عترت دانشگاه آزاد اسلامى مشهد

برترين هاي بيست و يكمين دوره مسابقات شفاهي قرآن و عترت دانشگاه آزاد اسلامي مشهد معرفي شدند
برترين هاي بيست و يكمين دوره مسابقات شفاهي قرآن و عترت دانشگاه آزاد اسلامي مشهد در سه بخش دانشجويان ، اساتيد و كاركنان معرفي شدند .
 اين مسابقات طي روزهاي  12 و 13 دي ماه سال گذشته  برگزار شد . براي رويت اينجا  href=”http://pr.mshdiau.ac.ir/images/stories/msg24.docx”>كليك نمائيد

معرفى برترين هاى بيست و يكمين دوره مسابقات شفاهى قرآن و عترت دانشگاه آزاد اسلامى مشهد

فروش بک لینک

موزیک سرا