قابل توجه همکاران محترم/ فراخوان کمک به زلزله زدگان


قابل توجه همکاران محترم/ فراخوان کمک به زلزله زدگان

همکاران محترم می توانند از این طریق جمعیت هلال احمر استان خراسان رضوی نسبت به جمع آوری کمک های نقدی  برای حمایت و همدردی با هم نوعان و مردم آسیب دیده حادثه دلخراش زلزله غرب کشور، به روش های که توسط این جمعیت اعلام شده است اقدام نمایند.

قابل توجه همکاران محترم/ فراخوان کمک به زلزله زدگان

همکاران محترم می توانند از این طریق جمعیت هلال احمر استان خراسان رضوی نسبت به جمع آوری کمک های نقدی  برای حمایت و همدردی با هم نوعان و مردم آسیب دیده حادثه دلخراش زلزله غرب کشور، به روش های که توسط این جمعیت اعلام شده است اقدام نمایند.

قابل توجه همکاران محترم/ فراخوان کمک به زلزله زدگان