قابل توجه دانشجویان محترم: اعلام زمان انتخاب واحد و شروع کلاسها


قابل توجه دانشجویان محترم: اعلام زمان انتخاب واحد و شروع کلاسها

جزئیات تقویم آموزشی نیمسال دوم تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی / آغاز انتخاب واحد از 7 بهمن و شروع کلاسها از 14 بهمن ماه
معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: براساس تقویم آموزشی سال 97-96 دانشگاه آزاد اسلامی، ثبت‌نام و انتخاب واحد نیمسال دوم از 7 تا 12 بهمن ماه انجام می شود.

قابل توجه دانشجویان محترم: اعلام زمان انتخاب واحد و شروع کلاسها

جزئیات تقویم آموزشی نیمسال دوم تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی / آغاز انتخاب واحد از 7 بهمن و شروع کلاسها از 14 بهمن ماه
معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: براساس تقویم آموزشی سال 97-96 دانشگاه آزاد اسلامی، ثبت‌نام و انتخاب واحد نیمسال دوم از 7 تا 12 بهمن ماه انجام می شود.

قابل توجه دانشجویان محترم: اعلام زمان انتخاب واحد و شروع کلاسها