شروع استخدام های جدید در سال ۹۵


اخبار استخدام و جذب نیرو در سال ۹۵ آنچه در این صفحه خبری خواهید خواند: بهبود وضعیت اشتغال از نیمه دوم سال ۹۵ (۲۶ بهمن ۹۴) استخدام ۳۴ هزار نفر در دستگاه‌های دولتی در سال آینده (۲۳ بهمن ۹۴) ورود ۱۲ هزار دانشجومعلم دانشگاه فرهنگیان به مدارس از مهر ۹۵(۲۳ بهمن ۹۴) ایجاد یک میلیون شغل […]