سوگواره هنرهای عاشورایی- مهلت ارسال آثار 15 مهرماه


سوگواره هنرهای عاشورایی- مهلت ارسال آثار 15 مهرماه

دفتر فرهنگ اسلامی مجتمع بین المللی دانشگاه آزاد اسلامی خراسان برگزار می کند:

سوگواره هنرهای عاشورایی

 با موضوعات؛ نقاشی، خوشنویسی، عکاسی، طراحی پوستر، طراحی المان، دلنوشته فضای مجازی

سوگواره هنرهای عاشورایی- مهلت ارسال آثار 15 مهرماه

دفتر فرهنگ اسلامی مجتمع بین المللی دانشگاه آزاد اسلامی خراسان برگزار می کند:

سوگواره هنرهای عاشورایی

 با موضوعات؛ نقاشی، خوشنویسی، عکاسی، طراحی پوستر، طراحی المان، دلنوشته فضای مجازی

سوگواره هنرهای عاشورایی- مهلت ارسال آثار 15 مهرماه