سازمان ثبت اسناد وظیفه اشتغالزایی برای فارغ التحصیلان حقوق ندارد


سازمان ثبت اسناد وظیفه اشتغالزایی برای فارغ التحصیلان حقوق ندارد
آخرین وضعیت طرح «اصلاح قانون دفاتر اسناد رسمی» جهت ورود به صفحه اصلی اخبار و اطلاعیه های استخدامی سازمان ثبت اسناد اینجا کلیک کنید انجم شعاع گفت: طرح «اصلاح قانون دفاتر» در نوبت کمیسیون حقوقی مجلس قرار دارد و مرکز پژوهش‌های مجلس نیز اقدامات لازم را انجام داده است. محمد مهدی انجم شعاع معاون امور […]

سازمان ثبت اسناد وظیفه اشتغالزایی برای فارغ التحصیلان حقوق ندارد

آخرین وضعیت طرح «اصلاح قانون دفاتر اسناد رسمی» جهت ورود به صفحه اصلی اخبار و اطلاعیه های استخدامی سازمان ثبت اسناد اینجا کلیک کنید انجم شعاع گفت: طرح «اصلاح قانون دفاتر» در نوبت کمیسیون حقوقی مجلس قرار دارد و مرکز پژوهش‌های مجلس نیز اقدامات لازم را انجام داده است. محمد مهدی انجم شعاع معاون امور […]
سازمان ثبت اسناد وظیفه اشتغالزایی برای فارغ التحصیلان حقوق ندارد