رونمایی از 15 طرح فناور برگزیده در نمایشگاه پژوهش استان /برپایی نمایشگاه کتاب دانشگاهی درکنار نمایشگاه پژوهش


رونمایی از 15 طرح فناور برگزیده در نمایشگاه پژوهش استان /برپایی نمایشگاه کتاب دانشگاهی درکنار نمایشگاه پژوهش

نشست خبری برنامه های گرامیداشت هفته  پژوهش و فناوری خراسان رضوی با حضور دبیرکل ستاد برگزاری نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری خراسان رضوی ونمایندگان رسانه های خبری  استان در دانشگاه آزاد اسلامی مشهد برگزار شد
دکتر شیخ الاسلامی خبرداد :
رونمایی از 15 طرح فناور برگزیده در نمایشگاه پژوهش استان / برپایی نمایشگاه کتاب دانشگاهی درکنار نمایشگاه پژوهش  
به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد مشهد،دکتر عباس شیخ الاسلامی دبیرکل ستاد برگزاری نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری خراسان رضوی در نشست خبری که به مناسبت هفته پژوهش و فناوری در مجتمع رفاهی فرهنگی  دانشگاه آزاد اسلامی مشهد برگزار شد، با بیان اینکه هفته پژوهش و فناوری تنها مخصوص دانشگاه و صنعت نیست، بلکه از آن تمامی مردم است، گفت:

رونمایی از 15 طرح فناور برگزیده در نمایشگاه پژوهش استان /برپایی نمایشگاه کتاب دانشگاهی درکنار نمایشگاه پژوهش

نشست خبری برنامه های گرامیداشت هفته  پژوهش و فناوری خراسان رضوی با حضور دبیرکل ستاد برگزاری نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری خراسان رضوی ونمایندگان رسانه های خبری  استان در دانشگاه آزاد اسلامی مشهد برگزار شد
دکتر شیخ الاسلامی خبرداد :
رونمایی از 15 طرح فناور برگزیده در نمایشگاه پژوهش استان / برپایی نمایشگاه کتاب دانشگاهی درکنار نمایشگاه پژوهش  
به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد مشهد،دکتر عباس شیخ الاسلامی دبیرکل ستاد برگزاری نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری خراسان رضوی در نشست خبری که به مناسبت هفته پژوهش و فناوری در مجتمع رفاهی فرهنگی  دانشگاه آزاد اسلامی مشهد برگزار شد، با بیان اینکه هفته پژوهش و فناوری تنها مخصوص دانشگاه و صنعت نیست، بلکه از آن تمامی مردم است، گفت:

رونمایی از 15 طرح فناور برگزیده در نمایشگاه پژوهش استان /برپایی نمایشگاه کتاب دانشگاهی درکنار نمایشگاه پژوهش