رتبه نخست جشنواره کشوری نقاشی به دانش‌آموز سما مشهد رسید


رتبه نخست جشنواره کشوری نقاشی به دانش‌آموز سما مشهد رسید

رتبه نخست جشنواره کشوری نقاشی به دانش‌آموز سما مشهد رسید
دانش‌آموز پایه یازدهم دبیرستان دوره دوم سما(4) مشهد، رتبه اول کشور در دومین جشنواره سراسری نقاشی سما را کسب کرد.

رتبه نخست جشنواره کشوری نقاشی به دانش‌آموز سما مشهد رسید

رتبه نخست جشنواره کشوری نقاشی به دانش‌آموز سما مشهد رسید
دانش‌آموز پایه یازدهم دبیرستان دوره دوم سما(4) مشهد، رتبه اول کشور در دومین جشنواره سراسری نقاشی سما را کسب کرد.

رتبه نخست جشنواره کشوری نقاشی به دانش‌آموز سما مشهد رسید