راه اندازی سامانه‌های املاک و مدیریت و کنترل پروژه‌ها


راه اندازی سامانه‌های املاک و مدیریت و کنترل پروژه‌ها

رئیس مرکز عمرانی، املاک و مستغلات دانشگاه خبر داد
راه اندازی سامانه‌های املاک و مدیریت و کنترل پروژه‌ها/ اعلام دستورالعمل ارزیابی ساختمان‌ها
رئیس مرکز عمرانی، املاک و مستغلات دانشگاه آزاد اسلامی از راه اندازی سامانه جامع املاک و سامانه جامع مدیریت و کنترل پروژه ها خبر داد.

راه اندازی سامانه‌های املاک و مدیریت و کنترل پروژه‌ها

رئیس مرکز عمرانی، املاک و مستغلات دانشگاه خبر داد
راه اندازی سامانه‌های املاک و مدیریت و کنترل پروژه‌ها/ اعلام دستورالعمل ارزیابی ساختمان‌ها
رئیس مرکز عمرانی، املاک و مستغلات دانشگاه آزاد اسلامی از راه اندازی سامانه جامع املاک و سامانه جامع مدیریت و کنترل پروژه ها خبر داد.

راه اندازی سامانه‌های املاک و مدیریت و کنترل پروژه‌ها