دیدار دکتر شیخ الاسلامی با خانواده شهدا و ایثارگران دانشگاه آزاد اسلامی مشهد


دیدار دکتر شیخ الاسلامی با خانواده شهدا و ایثارگران دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

دیدار دکتر شیخ الاسلامی با خانواده شهدا و ایثارگران دانشگاه آزاد اسلامی مشهد  
 رئیس دانشگاه آزاد اسلامی مشهد به  پاس قدردانی از مجاهدت‌ها و صبوری‌ خانواده معظم شهدا و ایثارگران با دو خانواده از ایثارگران  دانشگاه آزاد اسلامی مشهد دیدار و از آنان تجلیل کرد  .

دیدار دکتر شیخ الاسلامی با خانواده شهدا و ایثارگران دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

دیدار دکتر شیخ الاسلامی با خانواده شهدا و ایثارگران دانشگاه آزاد اسلامی مشهد  
 رئیس دانشگاه آزاد اسلامی مشهد به  پاس قدردانی از مجاهدت‌ها و صبوری‌ خانواده معظم شهدا و ایثارگران با دو خانواده از ایثارگران  دانشگاه آزاد اسلامی مشهد دیدار و از آنان تجلیل کرد  .

دیدار دکتر شیخ الاسلامی با خانواده شهدا و ایثارگران دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

کتابخانه فرهنگ