دکتر حمید میرزاده حامی برتر غیر دولتی ورزش


دکتر حمید میرزاده حامی برتر غیر دولتی ورزش

چهارمین همایش ملی تجلیل از مدیران برتر ورزش سال 1394برگزار شد
دکتر حمید میرزاده حامی برتر غیر دولتی ورزش / دکتر محمد دادگان معاون ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی مدیر برتر باشگاه ورزشی ایران
چهارمین همایش ملی تجلیل از مدیران برتر سال 1394ورزش یادواره سرلشگر پاسدار شهید دکتر حسن تهرانی مقدم با مشارکت سازمان قهرمانان ملی ورزش ایران با همکاری کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در سالن آکادمی ملی المپیک برگزار شد.

دکتر حمید میرزاده حامی برتر غیر دولتی ورزش

چهارمین همایش ملی تجلیل از مدیران برتر ورزش سال 1394برگزار شد
دکتر حمید میرزاده حامی برتر غیر دولتی ورزش / دکتر محمد دادگان معاون ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی مدیر برتر باشگاه ورزشی ایران
چهارمین همایش ملی تجلیل از مدیران برتر سال 1394ورزش یادواره سرلشگر پاسدار شهید دکتر حسن تهرانی مقدم با مشارکت سازمان قهرمانان ملی ورزش ایران با همکاری کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در سالن آکادمی ملی المپیک برگزار شد.

دکتر حمید میرزاده حامی برتر غیر دولتی ورزش

بک لینک رنک 1