دوم و سوم شهريورماه؛ دانشگاه آزاد اسلامى مشهد ميزبان دانش آموزان فرهيخته و جوياى علم بهمراه خانواده محترم شان


دوم و سوم شهريورماه؛ دانشگاه آزاد اسلامى مشهد ميزبان دانش آموزان فرهيخته و جوياى علم بهمراه خانواده محترم شان

دوم و سوم شهريورماه :

دانشگاه آزاد اسلامي مشهد ميزبان دانش آموزان فرهيخته و جوياي علم بهمراه خانواده محترم شان مي شود 

در راستاي آشنايي با دانشگاه آزاد اسلامي مشهد ، از كليه دانش آموزان فرهيخته و جوياي علم بهمراه خانواده محترم شان دعوت مي شود براي مشاوره و هدايت تحصيلي رايگان ، آشنايي با رشته ها و بازديد از اماكن دانشگاه اعم از دانشكده ها، آزمايشگاه‌ها، كتابخانه ها، سالن هاي همايش ، سالن هاي ورزشي، سلف سرويس، اماكن فرهنگي، تجهيزات آموزشي، پژوهشى، رفاهي و … طي روزهاي دوشنبه و سه شنبه (2 و 3 شهريورماه) از ساعت 9 الي 13 به مجتمع آموزشي قاسم آباد، بلوار اماميه چهار راه استاد يوسفي مراجعه فرمايند .

دوم و سوم شهريورماه؛ دانشگاه آزاد اسلامى مشهد ميزبان دانش آموزان فرهيخته و جوياى علم بهمراه خانواده محترم شان

دوم و سوم شهريورماه :

دانشگاه آزاد اسلامي مشهد ميزبان دانش آموزان فرهيخته و جوياي علم بهمراه خانواده محترم شان مي شود 

در راستاي آشنايي با دانشگاه آزاد اسلامي مشهد ، از كليه دانش آموزان فرهيخته و جوياي علم بهمراه خانواده محترم شان دعوت مي شود براي مشاوره و هدايت تحصيلي رايگان ، آشنايي با رشته ها و بازديد از اماكن دانشگاه اعم از دانشكده ها، آزمايشگاه‌ها، كتابخانه ها، سالن هاي همايش ، سالن هاي ورزشي، سلف سرويس، اماكن فرهنگي، تجهيزات آموزشي، پژوهشى، رفاهي و … طي روزهاي دوشنبه و سه شنبه (2 و 3 شهريورماه) از ساعت 9 الي 13 به مجتمع آموزشي قاسم آباد، بلوار اماميه چهار راه استاد يوسفي مراجعه فرمايند .

دوم و سوم شهريورماه؛ دانشگاه آزاد اسلامى مشهد ميزبان دانش آموزان فرهيخته و جوياى علم بهمراه خانواده محترم شان

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی