دكتر ميرزاده: ماموریت گرایی دانشگاه برای حل مشکلات کشور


دكتر ميرزاده: ماموریت گرایی دانشگاه برای حل مشکلات کشور

دکتر میرزاده به اتفاق هیات رییسه دانشگاه در جلسه معارفه با اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس مطرح کرد:
ماموریت گرایی دانشگاه برای حل مشکلات کشور / دیدار با اعضای هیات رییسه مجلس شورای اسلامی
جلسه معارفه اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی با حضور رئیس و اعضای هیات رئیسه این کمیسیون مجلس عصر سه‌شنبه در محل این کمیسیون برگزار شد.

دكتر ميرزاده: ماموریت گرایی دانشگاه برای حل مشکلات کشور

دکتر میرزاده به اتفاق هیات رییسه دانشگاه در جلسه معارفه با اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس مطرح کرد:
ماموریت گرایی دانشگاه برای حل مشکلات کشور / دیدار با اعضای هیات رییسه مجلس شورای اسلامی
جلسه معارفه اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی با حضور رئیس و اعضای هیات رئیسه این کمیسیون مجلس عصر سه‌شنبه در محل این کمیسیون برگزار شد.

دكتر ميرزاده: ماموریت گرایی دانشگاه برای حل مشکلات کشور

سیستم اطلاع رسانی