دعوت از جامعه بزرگ دانشگاهیان دانشگاه آزاد اسلامی مشهد برای شرکت در راهپیمایی انزجار از اخلالگران نظم عمومی


دعوت از جامعه بزرگ دانشگاهیان دانشگاه آزاد اسلامی مشهد برای شرکت در راهپیمایی انزجار از اخلالگران نظم عمومی

به منظور اعلام برائت از وقایع ساختار شکنانه روز های اخیر و تجدید میثاق با آرمان های انقلاب اسلامی و حضرت امام خمینی (رض) و تبعیت از رهنمودهای مقام معظم رهبری، راهپیمایی مردمی در روز پنجشنبه 14 دی ماه ساعت 9 صبح از محل میدان شهدا به سمت حرم مطهر برگزار می شود. لذا دانشگاه آزاد اسلامی مشهد از کليه مسئولین ، اساتيد، کارکنان و دانشجويان گرامی جهت حضور گسترده و پرشور  در این راهپیمایی دعوت بعمل می آورد .

 
 روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

دعوت از جامعه بزرگ دانشگاهیان دانشگاه آزاد اسلامی مشهد برای شرکت در راهپیمایی انزجار از اخلالگران نظم عمومی

به منظور اعلام برائت از وقایع ساختار شکنانه روز های اخیر و تجدید میثاق با آرمان های انقلاب اسلامی و حضرت امام خمینی (رض) و تبعیت از رهنمودهای مقام معظم رهبری، راهپیمایی مردمی در روز پنجشنبه 14 دی ماه ساعت 9 صبح از محل میدان شهدا به سمت حرم مطهر برگزار می شود. لذا دانشگاه آزاد اسلامی مشهد از کليه مسئولین ، اساتيد، کارکنان و دانشجويان گرامی جهت حضور گسترده و پرشور  در این راهپیمایی دعوت بعمل می آورد .

 
 روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

دعوت از جامعه بزرگ دانشگاهیان دانشگاه آزاد اسلامی مشهد برای شرکت در راهپیمایی انزجار از اخلالگران نظم عمومی